Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


Installatie

De Windows PC versie kan je hier downloaden en laten installeren.

De MAC versie kan je hier downloaden.

In het configuratiescherm van de agenda applicatie zie je onderaan bij 'Versie' welke versie je draait en of deze up to date is.

De software kan ook als tablet of smartphone app gedownload worden voor Android, Ipad, Windows op hun respectievelijke Stores.

Inleiding

Agenda is een applicatie die een agenda biedt aan leerlingen en leerkrachten, waar van meet af alle uurrooster gegevens in verwerkt zitten. De applicatie is in eerste instantie bedoeld voor scholen die MyRo Puntenboek en MyRo Uurrooster combineren.

Van zodra de school over een Agenda licentie beschikt kan de applicatie door de leerkrachten en leerlingen opgestart worden met de schoolafkorting die de school met MyRo overeenkomt en hun login die ze toegekend gekregen hebben. Het betreft dezelfde schoolafkorting en logins die ook voor Puntenboek en MyRo Online kunnen gebruikt worden.

Het toestel waarop de applicatie opgestart wordt moet online zijn om de recent aangepaste gegevens te kunnen binnenhalen of doorsturen, maar de software kan ook probleemloos offline gebruikt worden. De synchronisatie met een webdatabank gebeurt dan op het moment dat men terug online is. Vergelijk dit met de Puntenboek werking.

Elke agenda gebruiker kan vrij items aanbrengen in zijn agenda, zowel op lesuren als daarbuiten. De items die door de gebruiker zelf onder een PRIVE rubriek ingebracht worden, zijn enkel met betrokken login raadpleegbaar. De items die geen privť karakter hebben en die op lesuren worden ingeven door de leerkrachten zijn zichtbaar voor de leerlingen.

Praktische werking voor de gebruiker

Al naargelang de grootte van je beeldscherm start de applicatie op in een andere beeldmode. Op een smartphone zal je in het dagoverzicht van de huidige dag terechtkomen, waarna je de icoontjes kan gebruiken om naar de kalender te navigeren. Klik je op een cel van de kalender, kan je via de icoontjes navigeren naar het dagoverzicht van de aangeklikte cel of naar de chronologische planning vanaf deze dag. De meest recente items staan daarin bovenaan.

Op een groter beeldscherm, zoals hieronder getoond, kunnen de kalender, het dagoverzicht en de planning op 1 scherm getoond worden.

Op lesdagen krijg je op het dagoverzicht de lesuren van betrokken dag te zien.

Hieronder in volgorde van affichering de icoontjes die op de nieuwste versies van de software de menu's vervangen. Het eerste icoontje van de applicatie geeft uitleg over de volgende icoontjes.

uitleg over al de icoontjes en mogelijkheid om ze vanuit dit overzicht aan te klikken
navigatie naar een agenda van een te selecteren leerling
navigatie naar de kalender waar je een cel kan activeren als actieve dag. Een groter beeldscherm toont tegelijkertijd het dagoverzicht van de actieve dag, alsook de planning vanaf deze dag.
navigatie naar een scherm met louter de planning vanaf de actieve dag
navigatie naar een scherm met louter het dagoverzicht van de actieve dag
navigatie naar een configuratiescherm waar je opties kan instellen voor de planning, het dagoverzicht en ook een taalkeuze kan maken en een kleurenpalet kan kiezen. Deze opties gelden voor de ingelogde gebruiker op de PC in kwestie.
afdrukmogelijkheden voor de agenda. Een leerling kan de eigen agenda afdrukken. Een leerkracht kan de eigen agenda afdrukken, of via selectie van een leerling de agenda van diens klas afdrukken. Onderaan in het venster wordt de periode gekozen. Er kan ook een PDF gecreŽerd worden, zonder dat er een PDF writer geÔnstalleerd is.
sluit de applicatie

Klik je in de dagplanning op een tijdsinterval, krijg je een nieuw venster met daarin de items van dat interval.

  • Een item kan je verwijderen met het kruisje links van het item of je kan de inhoud aanpassen.
  • Het tijdsinterval is aanpasbaar, indien het een eigen interval en geen lesinterval betreft.
  • De Nieuw knop laat je toe een nieuw item te creŽren in het betrokken tijdsinterval en laat je kiezen tot welke rubriek het item behoort.
  • De Planning assistent knop laat je toe om de planning vanaf de aangeklikte cursus te zien voor de klassen van deze cursus. De Instellingen knop van de Planning assistent, laat de gebruiker toe het beeld van deze Planning assistent op maat in te stellen. Deze opties gelden voor de ingelogde gebruiker op de PC in kwestie.
  • Via de OK knop of door te klikken buiten het venster van de items keer je terug naar het hoofdscherm.

Klik je in het hoofdscherm op Buiten lessenrooster opent zich een venster waarin je het tijdsinterval kan bepalen en vervolgens op Nieuw kan klikken om het item te definiŽren. Via OK of klikken buiten het venster keer je terug naar het hoofdscherm en schikt het nieuw interval zich chronologisch tussen de bestaande tijdsintervallen. Doordat de vakken van de lesuren in een andere kleur oplichten, zie je goed het onderscheid tussen lesuren en zelf gedefinieerde intervallen. Zie beide PRIVE afspraken in de linkerkolom van de agenda hierboven.

Als leerkracht kan je, indien gewenst, zo'n item buiten het lessenrooster ook koppelen aan een cursus, via de knop 'Koppel Cursus'. Dit item verschijnt dan ook in de agenda van betrokken klas(sen) op het gekozen tijdstip. Denken we aan een taak die je wil laten indienen door een klas, op een ander tijdstip dan tijdens je eigen lessen.

Planning assistent en zijn instellingen

Hieronder een voorbeeld van een Planning assistent door op een cursus van 20 april van klas 1a te klikken. De gebruiker krijgt zo een beeld van de toekomstige taaklast van deze klas.

Hieronder het scherm van de instellingen van de Planning assistent. Indien men ook 'Leerlingen' aanvinkt, is het effect dat de items die de leerling(en) zelf aanbracht(en) in de agenda ook getoond worden. Onderaan dit instellingen scherm, kies je van welke leerling(en) de items getoond worden: ofwel enkel van de eerste leerling ofwel van de eerste leerling van elke klas van de cursus van waaruit men de Planning assistent opvraagt, ofwel van alle leerlingen van deze cursus. Je kan kiezen om een kleuronderscheid te maken tussen de leerling en leerkracht items. In bovenstaand voorbeeld is dat het geval voor 30 april waarop leerling Piet Christiaens zelf een taak intikte.

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap