Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


Standaard schoolcommentaren, persoonlijke vakcommentaren

Bij dubbelklik van een cel van je puntenboekje kan er commentaar getikt worden, op voorwaarde dat dit voorzien werd door je puntenbeheerder.

In het commentaarvenster dat zich zo opent, kan je rechts onderaan in de ruimte 'Standaard Commentaren' via het pijltje standaard commentaren oproepen, gedefinieerd zoals hieronder beschreven. Indien het vinkje 'Voeg tussen' aangevinkt staat, wordt het gekozen commentaar tussengevoegd in reeds getikt commentaar, op de plaats waar de cursor staat. Via Ctrl Enter kan een nieuwe lijn geforceerd worden in een commentaar.

We onderscheiden 2 types standaard commentaren:

  • De standaard commentaren die gemeenschappelijk zijn voor alle puntenboekjes. Zij worden centraal gedefinieerd door je puntenbeheerder.
  • De standaard commentaren die specifiek zijn voor je eigen puntenboekje en die je intikt via 'Extra Open eigen commentaren' in je puntenboekje zelf.

Standaard schoolcommentaren

De standaard commentaren die voor alle collega's bedoeld zijn, komen automatisch bovenaan in het keuzelijstje van de standaard commentaren te staan. Indien je school werkt met dergelijke commentaren en je ze niet zou kunnen raadplegen, volstaat het eens 'Bestand lees externe puntenboek' uit te voeren. Dit vereist wel dat je meest recente puntenboekje op het Internet staat, zoniet verzend je het eerst eens.

Persoonlijke vakcommentaren

Je kan een eigen lijstje van standaard commentaren aanleggen, dat enkel in je eigen puntenboekje beschikbaar is. De standaard schoolcommentaren zullen bovenaan in het keuzelijstje te zien zijn, daaronder komen de eigen commentaren gedefinieerd via 'Extra Open eigen commentaren'.

Het eigen commentaren bestand is een tekstbestandje dat, bij opslaan ervan, automatisch opgeslagen wordt in de correcte map. Het wordt ook automatisch mee verzonden als je naar Internet verzendt. Deze commentaren zijn zo op elke plaats waar je in je puntenboekje werkt beschikbaar.

Het bestand moet een opeenvolging zijn van blokken van de onderstaande vorm, waarbij elk blok een standaard commentaar definieert, dat je kan aanklikken in het keuzelijstje van de standaard commentaren in het commentaarvenster. De standaard commentaren zullen in het keuzelijstje verschijnen in de volgorde waarin de blokken staan in het tekstbestandje.

<Comment>
<Title>
TITEL
</Title>
een commentaar
</Comment>

Via bovenstaand voorbeeld zal je via het keuzelijstje kunnen kiezen voor 'TITEL een commentaar', waarna bij aanklikken ervan enkel 'een commentaar' zal verschijnen in het commentaarvenster.

Het titel gedeelte dient enkel om vooraan je commentaarzin een titel te voorzien, zodat de commentaren gerubriceerd kunnen worden in het keuzelijstje. Let wel dat je alle commentaren die onder eenzelfde titel vallen en die je achtereenvolgens wil zien in het keuzelijstje, ook achtereenvolgens moet definiŽren.

Het titel gedeelte mag ook weggelaten worden:

<Comment>
een commentaar
</Comment>

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap