Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


Problemen met een MyRo puntenboekje

Hieronder worden de meest voorkomende problemen met een MyRo puntenboekje met hun oplossing besproken. Indien jouw probleem niet beschreven zou staan, meld je het best zo nauwkeurig mogelijk aan je puntenbeheerder op school. Deze weet misschien meteen raad of zal ons contacteren voor verdere opvolging van je probleem.

Internet verzending wordt niet aangeboden bij afsluiten of er wordt geen extern puntenboekje aangeboden

Voer in het puntenboekje het menu 'Extra Internet School' uit, waarna bij afsluiten van het pakket Internet verzending zou moeten voorgesteld worden. Een eventueel nieuwer extern Internet puntenboekje moet dan ook aangeboden worden.

Puntenboek crasht op een Mac OSX

Je kan ons een crash rapport doorsturen. Dit wordt getoond als detail tijdens het onverwachts afsluiten van het programma. Je kan het detail kopiëren en plakken in een mail. Graag géén schermafbeelding, daar we vooral geïnteresseerd zijn in de volledige tekst.

Deze tekst kan je ook terugvinden in de Finder. Kies het menu Ga, Ga naar en daar tik je het volgende pad in ~/Library/Logs/DiagnosticReports/. In die map vind je al de crash reports. Stuur ons gerust zo een recent rapport op via mail.

We bekijken het probleem en zullen je op de hoogte houden van een oplossing.

Puntenboek crasht meteen bij opstart

Misschien werk je met een andere versie dan je school. De meeste scholen werken momenteel met een versie 7.030 of hoger. Dit nummer moet verschijnen op het witte boekje van het opstartscherm van Puntenboek. Verschuif eventueel eens het initialisatievenster om het versienummer te kunnen lezen. Indien daar een lager nummer staat, start je een oude versie op. Misschien heb je verschillende snelkoppelingen staan naar de oude versie. Je kan deze verwijderen door er met de rechtermuis op te klikken en ze dan te laten verwijderen. Laat daarna nog eens de setup lopen vanop de vorige Thuisinstallatie pagina. Je moet verschillende schermen doorlopen bij deze setup, zoniet heb je deze enkel gedownload en niet uitgevoerd. Firefox gebruikers klikken in de thuisinstallatie pagina op de Firefox link. In Firefox gebeurt downloaden en uitvoeren immers in 2 afzonderlijke stappen. In Internet Explorer kan je de setup meteen laten uitvoeren bij download.

Ik zie systematisch onvolledige gegevens van mijn puntenboekje of van het volgsysteem

Kies in het puntenbeeld voor 'Extra Herstel webdata' en bevestig dat je dit wil uitvoeren. Sluit daarna je puntenboekje eens af en start het opnieuw op.

Bij blijvend probleem, contacteer je puntenboek beheerder op school.

Boodschap bij verzending of eerste opstart van het puntenboekje: 'Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden' of 'Ongeldig bestand' of 'Geen bestand beschikbaar'

In geval Windows: de Internet explorer (IE) kan misschien niet surfen of staat offline. Waarschijnlijk werk je met een andere standaard webbrowser, wat helemaal geen probleem is voor Puntenboek, maar MyRo Puntenboek kijkt wel naar de instellingen van Internet Explorer voor de download of verzending. Gelieve er dus voor te zorgen dat IE ook kan surfen.

Indien niet bovenstaand probleem met IE, is het mogelijk dat je puntenboekje niet correct upgeload staat vanop school. Probeer het op school eens te verzenden of contacteer je puntenbeheerder om je puntenboekje te checken.

Boodschap: Interne fout: lege rij

Deze boodschap treedt op, indien je met een foute schoolidentificatiecode werkt. Indien deze lange cijfer- en letter schoolcode jou digitaal ter beschikking werd gesteld, kopieer en plak ze dan best om tikfouten te vermijden.

Boodschap: Foute login

Gelieve deze boodschap te melden aan je puntenbeheerder op school. Elke school beheert zelf de logins en de wachtwoorden. MyRo levert enkel de lange schoolidentificatiecode.

Waar staat technisch mijn puntenboekje op mijn PC?

Onderstaande map kan je gemakkelijk bereiken in de Windows verkenner door in de adresbalk %Appdata% te tikken.

Users\inlognaam\AppData\Roaming\MyRo\Puntenboek\schoolnummer

Boodschap: geen connectie met de databank of connectie met de databank mislukt

Hoogstwaarschijnlijk heb je een Firewall/antivirus programma geïnstalleerd staan dat het verzenden belemmert. De enige manier om dan het verzenden toch toe te staan is de Firewall/antivirus configureren, zodat de toepassing Puntenboek.exe toegestaan wordt.

In het algemeen hebben Firewalls een icoontje rechts onderaan op je scherm om de instellingen te beheren. In de tab waar je de toegestane toepassingen kan beheren, zal je Puntenboek.exe moeten aanbrengen, zodat deze zich kan connecteren met de MyRo webserver. Indien er een pad moet opgegeven worden, is dat standaard C:\Program Files\Puntenboek, tenzij je ergens anders laten installeren hebt.

Puntenboek blijft in een lus draaien en steeds je login + wachtwoord opvragen

Misschien werk je met een andere versie dan je school. De meeste scholen werken momenteel met een versie 6.022 of hoger. Dit nummer moet verschijnen op het witte boekje van het opstartscherm van Puntenboek. Verschuif eventueel eens het initialisatievenster om het versienummer te kunnen lezen. Indien daar een lager nummer staat, start je een oude versie op. Misschien heb je verschillende snelkoppelingen staan naar de oude versie. Je kan deze verwijderen door er met de rechtermuis op te klikken en ze dan te laten verwijderen. Laat daarna nog eens de setup lopen vanop de vorige Thuisinstallatie pagina. Je moet verschillende schermen doorlopen bij deze setup, zoniet heb je deze enkel gedownload en niet uitgevoerd. Firefox gebruikers klikken in de thuisinstallatie pagina op de Firefox link. In Firefox gebeurt downloaden en uitvoeren immers in 2 afzonderlijke stappen. In Internet Explorer kan je de setup meteen laten uitvoeren bij download.

Ofwel is de combinatie van lange schoolcode, wachtwoord en login fout (opgelet er is een verschil tussen O en 0 in de schoolcode en de codes zijn hoofdlettergevoelig, zorg ervoor dat je bij kopiëren en plakken geen extra spaties inlast). Indien het niet lukt, laat je login en wachtwoord eens resetten op school door de beheerder voor Puntenboek. Kies daarna in je puntenboekje op school voor 'Extra Internet School', verzend nadien eens je puntenboekje vanop school.

In geval van Windows Vista, win 7 of win 8, kan je Puntenboek eens heropstarten door op de snelkoppeling te klikken met rechtermuistoets en te kiezen voor 'Uitvoeren als beheerder'. Voer daarna in het puntenboekje 'Extra Internet School' uit, waarna bij afsluiten van het pakket Internet verzending zou moeten voorgesteld worden. Indien je nu wel kan installeren en verzenden, is het mogelijk dat je voortaan steeds de software via rechtermuis en als beheerder moet uitvoeren. Je kan dit ook aanbrengen in de eigenschappen van de snelkoppeling.

Setup is gelukt, maar bij opstart komt er geen puntenboekje te voorschijn

Gelieve te melden aan je puntenbeheerder op school dat je puntenboekje niet upgeload staat op de webserver. De puntenbeheerder kan dit regelen vanuit PuntBeheer.

Er verschijnt hardnekkig een ongewenst of leeg puntenboekje

 • Kies in dat ongewenste puntenboekje 'Bestand Verwijder installatie'. Er gebeurt dan ogenschijnlijk niets, sluit meteen af via het kruisje rechts bovenaan, zonder op te slaan. De verwijzingen naar dit puntenboekje zijn ondertussen verwijderd. De software zelf blijft wel staan op de PC.
 • Zorg ervoor dat er geen USB-stick met een oud puntenboekje erop, in de PC zit. Indien zo, wordt dat immers meteen op de PC geïnstalleerd bij volgende opstart van de software.
 • Start het pakket op en geef de Internet codes in van het puntenboekje dat je nodig hebt. Indien daarna nog een fout puntenboekje verschijnt, neem je best contact op met je puntenboekbeheerder op school. Deze zal het actuele puntenboekje nog eens uploaden op de webserver.
 • Sluit je puntenboekje af met het kruisje rechts bovenaan, laat het opslaan (ook al heb je nog niets ingetikt) en vervolgens verzenden via Internet.
  Er moet nu een boodschap komen dat dit met succes gebeurd is.
 • Indien geen Internet aangeboden wordt, ga naar het menu 'Extra Internet School' en vul of kopieer daar de schoolcode, login en wachtwoord in, indien je PC die niet onthouden heeft. Klik op 'Initialiseer'.
 • Start het puntenboekje als test nog eens op.

Hoe best installeren vanuit FireFox

Om je zo goed mogelijk te helpen bij een installatie bij FireFox, hebben we dit stap voor stap voorgedaan op de volgende pagina.

Boodschap: '14a' bij verzending of 'Foutieve installatie: voer de installatie uit als beheerder' of 'Klasse niet geregistreerd'

Deze boodschap kan verschijnen op het moment dat je wil verzenden.

In geval van Windows Vista of Win 7, kan je Puntenboek eens heropstarten door op de snelkoppeling te klikken met rechtermuistoets en te kiezen voor 'Uitvoeren als beheerder'. Voer daarna in het puntenboekje 'Extra Internet School' uit, waarna bij afsluiten van het pakket Internet verzending zou moeten voorgesteld worden. Indien je nu wel kan verzenden, is het mogelijk dat je voortaan steeds de software via rechtermuis en als beheerder moet uitvoeren. Je kan dit ook aanbrengen in de eigenschappen van de snelkoppeling.

Indien geen soelaas, laat je de setup nog eens lopen vanop de download pagina, ook al zou Puntenboek probleemloos opstarten en houd best in de gaten of er melding gemaakt wordt van bestanden die niet geregistreerd geraken. Indien zo, is het mogelijk dat je met te beperkte rechten aangemeld bent op je PC, zodat Puntenboek zich niet kan registreren. Het volstaat dan je aan te melden als een gebruiker met beheerdersrechten op de PC.

Gegevensverlies - backups

Indien je op verschillende PC's werkt en de gegevens niet verzonden hebt op één van de PC's, kan gegevensverlies optreden. Er zijn evenwel voldoende automatische backups van je puntenboekje op elke PC aanwezig.

Alle versies van je puntenboekje van de laatste week staan gebackupt, verder ook voor de laatste 30 dagen het laatste puntenboekje van elke week en per maand van dit schooljaar het laatste puntenboekje van die periode. Ook backups van vorige schooljaren zijn nog opvraagbaar.

 • Kies in het puntenboekje waarin gegevens ontbreken, 'Bestand Lees Backup'.
 • Je kan nu in een lijst de gewenste backup aanklikken.
 • Een tweede puntenboekje opent zich nu met in de titelbalk de vermelding -backup-.
 • Indien gewenst kan je nu vanuit het ene puntenboekje punten of commentaren overkopiëren in het andere. Indien nodig kan je verschillende toetsen selecteren in het backup puntenboekje en 'Bewerken Kopiëren Speciaal Toets' en in het andere puntenboekje klikken in de lege kolom en 'Bewerken Plakken Speciaal toets'.
 • Indien je de backup wil gebruiken als actueel puntenboekje, volstaat het het actuele puntenboekje te sluiten en de backup op te slaan.

De icoontjes van het volgsysteem werken niet.

Het is mogelijk dat beveiliging van de Internet browser IE de werking van het volgsysteem verhindert. In Internet explorer (IE) kan je via Extra Internet Opties, tab Beveiliging, Internet, knop 'Aangepast niveau' bij Scripting 'Active scripting' aanvinken.

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap