Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


MyRo Communicatie online

Onderstaande faciliteiten zijn beschikbaar in MyRo Online, indien je school met MyRo Communicatie werkt voor communicatie online met leerlingen, ouders en collega's.

Praktische werking van MyRo Communicatie voor personeel

De menu's Recent, Contacten en Ontvangen zijn voorzien.

Je vindt onder Recent de berichten die je ontvangen en verstuurd hebt chronologisch terug met de meeste recente bovenaan. Er wordt gesorteerd op de datum van het bericht zelf in geval geen reacties en op de datum van de recentste reactie in geval wel reacties.

Als leerkracht worden de berichten die je ontving apart opgelijst onder Ontvangen. Leerlingen en ouders hebben dit menu niet.

Bij aanklikken van Contacten komt een balk te voorschijn om klassen of leerkrachten te kiezen. Via de envelopjes worden dan de bestemmelingen gekozen. Leerlingen en ouders hebben enkel leerkrachten en personeelsleden als contactpersonen. De beheerder van de online module op school bepaalt welke collega's kunnen gecontacteerd worden.

Hieronder de Contacten lijst zoals de secretariaatsmedewerker (zie login rechts bovenaan in de afbeelding), deze te zien krijgt. Er werd geklikt op de klas 1A en vervolgens op het envelopje van De Donder San.

Na intikken van het bericht, klikt men op 'Verzenden' en verschijnt een nieuw keuzevenster waarin voor een leerling bepaald wordt of het bericht naar de leerling zelf gaat, alle gebruikers verbonden met deze leerling of de verantwoordelijken van de leerling. In onderstaand geval werd het bericht enkel naar de verantwoordelijke(n) gestuurd, zodat het ook enkel voor die perso(o)n(en) zal zichtbaar zijn online, enkel zij een mail ontvangen en kunnen reageren op het bericht. Via de login van de leerling is dit bericht dus niet zichtbaar.

Na aanklikken van de Verzend knop, ontvangt de ouder onderstaande mail.

Hieronder een bericht dat Werner Weets, ouder van Janus Weets stuurde naar de klassenleraar en de directeur. Deze laatste heeft geantwoord via de 'Antwoord' knop en daarbij ook de secretariaatsmedewerker toegevoegd aan de communicatie. Deze toegevoegde persoon, evenals de originele bestemmelingen en de opsteller van het bericht, krijgen zo inzage in de volledige communicatie, kunnen er verder aan deelnemen en zullen ook verder antwoorden van al de betrokkenen blijven ontvangen i.v.m. deze communicatie. Bovenaan het originele bericht van de ouder, zie je achter 'Aan' wie de originele bestemmelingen waren, achter 'Toegevoegd' worden de later toegevoegde personen opgelijst.

In onderstaand beeld is de secretariaatsmedewerker aangemeld en heeft deze op de 'Antwoord' knop geklikt van bovenstaande communicatie om een bericht te versturen naar alle betrokkenen. Eventueel kan via het plus knopje achter de bestemmelingen op dit moment nog een extra persoon (enkel leerkracht) aan de communicatie toegevoegd worden.

De bevestiging na aanklikken van de Verzenden knop.

Door via het 'Contacten' menu te klikken op de naam zelf van een leerling of leerkracht ziet men chronologisch alle communicatie met deze persoon. Hieronder werd geklikt op Janus Weets en is de volledige communicatie met deze leerling en/of diens ouders zichtbaar.

De bestemmelingen van een bericht

Elke gebruiker die een nieuw bericht aanmaakt, kan via de envelopjes met plusteken achter contactpersonen extra bestemmelingen toevoegen en ook terug verwijderen.

Als leerkracht kan je ook aan een antwoord op een bericht extra collega's toevoegen via het plusteken achter de bestemmelingen. Deze toegevoegde personen krijgen net zoals de originele bestemmelingen dan de volledige communicatie te zien, namelijk het origineel bericht met de daarop volgende antwoorden. Het is niet mogelijk om personen die reeds eerder aan een bepaalde communicatie gelinkt werden, te verwijderen.

Leerlingen en ouders kunnen enkel in een nieuw bericht bestemmelingen toevoegen en niet meer in hun reacties op andere berichten.

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap